Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy

Inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) lub jego pełnomocnik występuje z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości. Opinia jest wydawana zgodnie z wnioskiem.

Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Przejdź do wymaganych dokumentów

Złóż wniosek

w Zarządzie, elektronicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz dokument

zostanie przekazany w sposób uzgodniony z nadawcą wniosku

Przydatne informacje
 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

pok. 206, 313, 314, ul. Piotrkowska 173 - procedowanie spraw

Naczelnik Wydziału - pok. 309, ul. Piotrkowska 173

Zastępca Naczelnika - pok. 313, ul. Piotrkowska 173

Telefony:

+48 (42) 272-63-20

+48 (42) 638-49-70

Umawianie/rezerwacja wizyty

Osobisty kontakt z pracownikami wymaga umówienia wizyty:

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

Telefonicznie:

 • +48 (42) 272-67-15 – Śródmieście,
 • +48 (42) 638-49-70 – Bałuty,
 • +48 (42) 638-49-72 – Polesie,
 • +48 (42) 638-48-86 – Widzew,
 • +48 (42) 272-64-70 – Górna,
 • +48 (42) 272-67-16 – drogi wewnętrzne
Opłaty
Opłaty

Wydanie opinii nie jest postępowaniem administracyjnym, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie wnosi się.

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Piotrkowska 173
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP
Termin składania dokumentów

Co najmniej 30 dni przed terminem kiedy jest potrzebna zgoda.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
Tryb odwoławczy

Według Kodeksu postępowania administracyjnego

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;