Informacje

Nowa procedura w Bazie Wiedzy

23.01.2023

W Bazie Wiedzy została udostępniona nowa procedura więcej...

Przyjazne Deklaracje on-line

24.11.2022

Miasto Łódź zapewnia możliwość rozliczania podatków lokalnych online! więcej...

Zakaz koszenia trawników

20.07.2022

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi na okres 2 tygodni wprowadzony zostaje zakaz koszenia trawników. więcej...

Formularze WWW

09.06.2022

Przywrócono funkcjonalność wysyłania zgłoszeń formularzem WWW. więcej...

Przyjmowanie zgłoszeń

16.05.2022

Zgłoszenia interwencyjne przyjmowane są telefonicznie i za pośrednictwem formularza internetowego. więcej...

Zgłoszenia interwencyjne

11.05.2022

Przywrócona została możliwość dodawania załączników do zgłoszeń interwencyjnych. więcej...

Zmiana kont bankowych

01.12.2021

Od 1 stycznia 2022 roku obsługę bankową Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych przejmie Bank Pekao S.A. więcej...

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Łodzi

30.09.2021

W związku z wprowadzonymi, z dniem 1 października 2021 roku, zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi trwa aktualizacja opisów procedur w Bazie Wiedzy. więcej...

Narodowy Spis Powszechny - ostatnie godziny na spis!

29.09.2021

30 września to ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego. Dla osób, które nie mogą spisać się samodzielnie przygotowaliśmy specjalne punkty spisowe czynne aż do północy. Przypominamy, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a za odmowę udziału może zostać nałożona kara grzywny (5 tys. zł). więcej...

Abonament parkingowy

13.09.2021

Cofnięta została możliwość składania wniosków o wydanie/sprzedaż abonamentów parkingowych drogą mailową, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź osobiście w kancelarii CUW. więcej...

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;