Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 20

 

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót Opis sprawyZajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg...

Kategoria
drogi dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
04-12-2020 13:20

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

Należy złożyć wniosek odwoławczy ze szczegółowym opisem zdarzenia, kopię wezwania do zapłaty, dokumenty potwierdzające treść odwołania....

Kategoria
komunikacja miejska opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
06-08-2018 13:04

Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów sprawa kończy się wydaniem zezwolenia. ...

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 14:02

Uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w drodze decyzji administracyjnej

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela nieruchomości) lub pełnomocnika o uzgodnienie lokalizacji obiektu lub urządzenia w pasie drogowym lub na działce,...

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
13-08-2018 11:01

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę....

Kategoria
pozwolenia na budowę i rozbiórkę
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
10-08-2018 15:06

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej, rysunków technicznych zjazdu

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana...

Kategoria
drogi budownictwo
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
13-08-2018 10:35

Wydanie 60-minutowego biletu specjalnego

Bilety dla opiekunów podopiecznych wydaje bezpośrednio ZDiT na podstawie następujących dokumentów: prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr...

Kategoria
niepełnosprawni komunikacja miejska
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
06-08-2018 13:49

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

Należy wypełnić wniosek dla mieszkańca strefy. Przedstawić dokumenty: dokument tożsamości i potwierdzenie zameldowania w obszarze strefy (tylko w przypadku zameldowania tymczasowego), dowód...

Kategoria
parkowanie opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Parkowania
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
12-11-2020 12:56

Wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Należy wypełnić wniosek dla osoby niepełnosprawnej. Przedstawić: dokument tożsamości, oryginał aktualnej karty parkingowej. ...

Kategoria
niepełnosprawni parkowanie opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Parkowania
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
08-11-2019 11:46

Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)...

Kategoria
drogi geodezja i grunty
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
10-08-2018 12:08

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Opis sprawy Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga...

Kategoria
drogi budownictwo
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-07-2019 09:12

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej. Weryfikacja dokumentów. Wydanie zgody. ...

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 09:57

Wydawanie biletu specjalnego

Bilet specjalny może być wydany osobie uprawnionej lub opiekunowi osoby uprawnionej, w trybie postępowania indywidualnego. Osoba uprawniona ubiegająca się o wydanie biletu specjalnego składa wniosek,...

Kategoria
niepełnosprawni komunikacja miejska
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
29-10-2020 13:51

Wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej i obsługę komunikacyjną poprzez drogi wewnętrzne

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wniosek właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna lub pełnomocnika...

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
10-08-2018 11:44

Wygaszenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie. Po weryfikacji dokumentów sprawa kończy się wydaniem decyzji wygaszającej zezwolenie. ...

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 11:44

Wyrażenie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wew. obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w formie pisma

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela urządzenia) lub pełnomocnika o wyrażanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub...

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
13-08-2018 11:49

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach

Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty upływu ważności decyzji/umowy zgłosić na piśmie do ZDiT...

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-07-2019 11:43

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Drogi publiczne Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio...

Kategoria
drogi działalność gospodarcza dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-07-2019 13:02

Zgłoszenie szkody w pojeździe / szkody osobowej

Szkoda w pojeździe: pobranie wniosku ze strony UMŁ lub ZDiT, złożenie wypełnionego wniosku – zawiadomienie o szkodzie w pojeździe wraz z załącznikami w Kancelarii ZDiT, ul. Piotrkowska 175 (parter,...

Kategoria
pojazdy drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkód
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
01-10-2019 08:16

Zmiana zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów sprawa kończy się wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia. ...

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 12:08
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;