Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 20

 

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót ....

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
12-07-2019 14:48

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

Należy złożyć wniosek odwoławczy ze szczegółowym opisem zdarzenia, kopię wezwania do zapłaty, dokumenty...

Kategoria
opłaty i podatki
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
06-08-2018 13:04

Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie. Po pozytywnej...

Kategoria
transport zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 14:02

Uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w drodze decyzji administracyjnej

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela nieruchomości)...

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
13-08-2018 11:01

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora o uzgodnienie projektu...

Kategoria
budownictwo pozwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
10-08-2018 15:06

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej, rysunków technicznych zjazdu

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora (właściciela lub...

Kategoria
drogi budownictwo
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
13-08-2018 10:35

Wydanie 60-minutowego biletu specjalnego

Bilety dla opiekunów podopiecznych wydaje bezpośrednio ZDiT na podstawie następujących dokumentów: ...

Kategoria
niepełnosprawni transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
06-08-2018 13:49

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

Należy wypełnić wniosek dla mieszkańca strefy. Przedstawić dokumenty: ....

Kategoria
opłaty i podatki parkowanie
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Parkowania
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
12-11-2020 12:56

Wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Należy wypełnić wniosek dla osoby niepełnosprawnej. Przedstawić: dokument tożsamości, oryginał...

Kategoria
opłaty i podatki niepełnosprawni parkowanie
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Parkowania
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
08-11-2019 11:46

Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości...

Kategoria
nieruchomości drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
10-08-2018 12:08

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Opis spra......

Kategoria
drogi zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-07-2019 09:12

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej. Weryfikacja dokumentów. Wydanie...

Kategoria
transport zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 09:57

Wydawanie biletu specjalnego

Bilet specjalny może być wydany osobie uprawnionej lub opiekunowi osoby uprawnionej, w trybie postępowania...

Kategoria
niepełnosprawni transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
29-10-2020 13:51

Wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej i obsługę komunikacyjną poprzez drogi wewnętrzne

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wniosek właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do...

Kategoria
drogi zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
10-08-2018 11:44

Wygaszenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie. Po weryfikacji...

Kategoria
transport zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 11:44

Wyrażenie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wew. obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w formie pisma

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela urządzenia)...

Kategoria
drogi zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
13-08-2018 11:49

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach

Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy,...

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-07-2019 11:43

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Drogi publiczne Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na......

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-07-2019 13:02

Zgłoszenie szkody w pojeździe / szkody osobowej

Szkoda w pojeździe: pobranie wniosku ze strony UMŁ lub ZDiT, złożenie wypełnionego wniosku – zawiadomienie...

Kategoria
pojazdy drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkód
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
01-10-2019 08:16

Zmiana zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie. Po pozytywnej...

Kategoria
transport zezwolenia
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-03-2020 12:08
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;