Wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy
 1. Należy wypełnić wniosek dla osoby niepełnosprawnej.
 2. Przedstawić:
  • dokument tożsamości,
  • oryginał aktualnej karty parkingowej.
Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Złóż wniosek i okaż załączniki

osobiście w Punkcie Obsługi

KROK 2

Odbierz dokument w Punkcie Obsługi

Przydatne informacje
 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • ·sprawa możliwa do załatwienia przez osobę upoważnioną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

W dniu zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Stanowisko wydawania abonamentów Punkt Obsługi
ul. Piotrkowska 175, parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia

pn., śr., czw., pt.: 07:45 – 15:00
wt.: 09:00 – 16:30

Telefony:
Wydział Parkowania
+ 48 (42) 638-58-41
+ 48 (42) 638-58-51

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty
Opłaty

Brak

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • osobiście:
  • Punkt Obsługi
   ul. Piotrkowska 175
Termin składania dokumentów

Po abonament można zgłosić się już na 30 dni przed terminem rozpoczęcia jego obowiązywania.

Wnioski o wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania można składać cały rok.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie abonamentu z zerową stawką opłat dla osoby niepełnosprawnej
 • Dokument tożsamości
 • Oryginał karty parkingowej
 • Dokument tożsamości osoby upoważnionej - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną
 • Pisemne upoważnienie z podanym numerem dowodu osoby upoważnionej - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • uchwała Nr XLI/1273/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021 poz. 1998 ze zm.) 
Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Parkowania

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;